Zgrzewanie indukcyjne rur szwowych

Zgrzewanie indukcyjne rur i profili, polega na wytworzeniu wysokiej temperatury w miejscu łączenia blach z których formowany jest profil. Blacha z której powstaje profil, jest wstępnie formowana przez system napędzanych rolek. Po osiągnięciu zadanego kształtu jest wprowadzana do wzbudnika nagrzewnicy indukcyjnej.

Prądy wirowe indukowane są we fragmencie rury przechodzącej przez wzbudnik w miejscu zetknięcia się dwóch końców profilu, wywołują powstanie wysokiej temperatury, a tym samym powstanie zgrzewu. Automatyczny posuw profilu zapewnia uzyskanie stałego, równomiernego procesu zgrzewania.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone