Spiekanie proszków

Spiekanie proszków to proces z pomocą którego można produkować wysokiej jakości precyzyjne elementy o dowolnym kształcie. Przykładem jest produkcja styków srebrnych do styczników wysokoprądowych. Aby otrzymać wymagany kształt elementu, wykonuje się formę w której umieszczany jest proszek. Następnie z użyciem prasy, proszek jest prasowany, tworząc samonośny jednak jeszcze bardzo delikatny element o kształcie docelowym.

Tak otrzymane elementy sa następnie wygrzewane w temperaturze umożliwiającej przeprowadzenie procesu spiekania.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone