Topienie próżniowe tytanu

Tytan podczas topienia niezwykle silnie reaguje z gazami zawartymi w powietrzu.

Stosowane często metody polegające na topieniu tytanu w osłonie argonu nie przynoszą zadowalających efektów z uwagi na szczątkową zawartość tlenu, która pozostaje pomimo kilkukrotnego „płukania” komory pieca. W takich warunkach topienie tytanu należy przeprowadzać szybko, aby szczątkowa zawartość tlenu nie zmieniła składu topionego metalu.

Rozwiązaniem optymalnym jednak wysokotechnologicznym, jest użycie instalacji próżniowej zapewniającej wysoką próżnię. Rozwiązania takie stosowane są np. w przemyśle wytwarzania implantów.
Indukcyjne topienie próżniowe w odróżnieniu od łukowych pieców próżniowych zapewnia, stabilność i powtarzalność procesu.

Opracowany w firmie EnergoEl indukcyjny piec próżniowy wysokiej próżni IPWP-10 może stanowić wyposażenie stanowisk badawczych oraz przemysłowych linii produkcyjnych.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone