Tygle Ceramiczne

Tygle ceramiczne mają zastosowanie w przypadkach, gdy istnieje ryzyko nawęglenia topionego metalu, co może nastąpić np. podczas topienia stali w tyglu grafitowym.

W naszej ofercie znajdują się również tygle grafitowe i grafitowo węglikowe.

Tygle ceramiczne to specjalne naczynia wykonane z ceramiki, które charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury. Oprócz procesów topienia metali znajdują one zastosowanie do wypalania ceramiki. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak tlenki glinu, cyrkonu czy krzemionki, w zależności od wymagań procesu, który ma być przeprowadzony. W zależności od rodzaju użytego materiału, tygle te mogą charakteryzować się różnymi właściwościami, takimi jak lepkość, przewodność cieplna czy wytrzymałość chemiczna.

@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone