Lutowanie twarde styków srebrnych

Lutowanie płytek i styków srebrnych stosowane jest w stycznikach wysokoprądowych oraz podzespołach stykowych. Do lutowania styków srebrnych używane są luty srebrne o temperaturze topnienia mniejszej niż temperatura topnienia samych styków srebrnych. Różnica tych temperatur często jest niewielka. Z tego względu bardzo ważna jest precyzyjna kontrola temperatury która w procesie lutowania indukcyjnego jest stabilizowana poprzez sprzężenie zwrotne z użyciem pirometru lub jest też ustawiana na stałe poprzez odpowiednie dopasowanie mocy nagrzewnicy i czasu nagrzewania.

@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone