Napylanie próżniowe

Napylanie próżniowe czy też metalizacja próżniowa polega na nanoszeniu cienkich warstw ochronnych na podłoża dielektryczne.

Aby przeprowadzić metalizację nanoszony metal należy rozgrzać do temperatury, w której zaczyna on parować. Często używanym sposobem jest grzanie oporowe. W jednym z takich rozwiązań, nanoszony metal ma postać drutu przez który przepływa prąd elektryczny powodując jego rozgrzanie. Innym sposobem jest również nagrzewanie łukowe.

Aby wykluczyć powstanie nieporządanych reakcji chemicznych związanych z zawartymi w powietrzu gazami oraz w celu zwiększenia efektywności napylania, proces wykonuje się w komorach próżniowych.

Nowatorskim rozwiązaniem opracowanym w firmie EnergoEl jest indukcyjne nagrzewanie metali do temperatur umożliwiających nanoszenie próżniowe. W przypadku indukcyjnego nagrzewania metali, nie ma potrzeby formowania drutów czy innych konkretnych kształtów wymaganych przy nagrzewaniu oporowym.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone