Zgrzewanie dyfuzyjne

Proces ten wykorzystywany jest do łączenia metali bez użycia lutów. Polega on na bezpośredniej dyfuzji cząsteczek z jednego elementu w drugi element i tym samym powstanie połączenia. Warunkiem przeprowadzenia prawidłowego procesu dyfuzji jest zapewnienie gładkich powierzchni styku łączonych elementów. Aby znacząco przyspieszyć proces dyfuzji, elementy należy podgrzać do określonej temperatury i utrzymywać w tej temperaturze przez wymagany do przeprowadzenia procesu czas. Aby uniknąć utleniania powierzchni łączonych, proces należy przeprowadzać w próżni aby uniknąć reakcji takich jak utlenianie powierzchni w trakcie nagrzewania.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone