Topienie metodą „zimnego tygla”

Metoda polegająca na jednoczesnym nagrzewaniu wsadu oraz chłodzenia tygla w którym umieszczony jest metal. Stopienie wsadu na chłodzonym, miedzianym podłożu, jest możliwe dzięki dostarczeniu dużej mocy grzejnej umożliwiającej osiągnięcie wystarczającego gradientu temperatury pomiędzy „zimnym tyglem”, a topionym wsadem. Stopiony metal jest zakrzepnięty jedynie w miejsu styku z miedzianym, chłodzonym podłożem. Rozwiązanie to eliminuje stosowanie tygli wykonanych z grafitu, ceramiki i innych materiałów, które mogłyby reagować z topionym wsadem.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone