Hartowanie noży i ostrzy

W przypadku noży klasycznych jak i tych stanowiących części maszyn, młynów przemysłowych itp. Istotną zaletą jest twardość ostrza oraz podatność na wygięcia i udary mechaniczne pozostałej części noża. Klasyczne hartowanie noży w całości jest często niemożliwe z uwagi na zbyt dużą podatność na pęknięcia.


W przypadku hartowania wąskich brzeszczotów i pił taśmowych, istotne jest zastosowanie wysokiej częstotliwości w celu uzyskania miejscowego, lokalnego wpływu tepmeraturowego w obrębie samych zębów.

W naszych usługach oferujemy:

@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone