Hartowanie rolek tocznych i bieżni kół pasowych

Indukcyjne hartowanie rolek pozwala na utwardzenie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ślizgowych. Hartowanie zewnętrznych powierzchni można wykonywać za pomocą wzbudników z centralnie umiejscowionym wewnątrz detalem. W rozwiązaniu tym, po rozgrzaniu, chłodziwo można podawać w sposób natryskowy, podobnie jak przy hartowaniu wałów, lub poprzez całościowe zanurzanie rolki w wodzie lub oleju.

Przy hartowaniu otworów wewnętrznych stosowane są wzbudniki, które kształtują pole magnetyczne wokół swoich zewnętrznych obrysów. Rozwiązania chłodzenia są analogiczne jak w hartowaniu części zewnętrznych rolek.

W naszych usługach oferujemy:

W obu przypadkach rolkę należy wprowadzić w ruch obrotowy w celu ujednolicenia rozkładu temperatury.
Innym rozwiązaniem stosowanym w przypadku dużych rolek, jest nagrzewanie strefowe wzbudnikiem o małych gabarytach ze zlokalizowaną w jego bezpośredniej bliskości dyszą natryskową. Stanowisko w tym przypadku musi zostać wyposażone w obrotnicę zapewniającą stały ruch obrotowy rolki, o obrotach dopasowanych do procesu nagrzewania.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone