Lutowanie twarde węglików spiekanych

Lutowanie węglików spiekanych jest procesem, w którym ważne jest zapewnienie równomierności nagrzewania zarówno węglika spiekanego jak i podłoża do którego jest on lutowany. Konstrukcja noży przemysłowych oparta jest na zastosowaniu płytek węglikowych często lutowanych do sporych rozmiarów podłoży stalowych. Oprócz problemu z różną rozszeżalnością temperaturową płytek węglikowych i podłoża którą w zależności od danego rozwiązania trzeba w różny sposób kompensować, ważne jest aby nie doprowadzić do przegrzania samego węglika spiekanego. Rozwiązania z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego mogą stanowić problem z uwagi na wysoką temperaturę płomienia, która działa na powierzchnię węglika powodując jego pękanie. Z kolei rozgrzewanie samego podłoża często bywa problematyczne z uwagi na koniecznosć równomiernego nagrzewanie często długich przemysłowych noży. Lutowanie z pomocą nagrzewnicy indukcyjnej zapewnia nie tylko powtarzalność procesu lutowania, ale często umożliwia jego całkowitą automatyzację.
Odpowiednio dostosowując kształt wzbudnika do lutowanego detalu można precyzyjnie ustanowić strefy wpływu pola magnetycznego na lutowany nóż, a tym samym zapewnić optymalny, równomierny rozkład temperatur od początku do końca procesu lutowania.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone