Grzejnictwo indukcyjnie
jest efektywną metodą nagrzewania i topienia metalu, mającą zastosowanie w rozmaitych procesach przemysłowych.
Wykonujemy linie technologiczne w których głównym elementem są nagrzewnice i piece indukcyjne naszej produkcji.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, nagrzewnice i piece indukcyjne EnergoEl zapewniają wysoką sprawność i dynamikę procesu.
O nas

Piece i Nagrzewnice Indukcyjne EnergoEL Industry

Specjalizujemy się w wykonywaniu wysokiej częstotliwości nagrzewnic i pieców indukcyjnych do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych. Doświadczenie w projektowaniu energoelektroniki pozwoliło nam na opracowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej. Niskie straty mocy przekładają się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zaimplementowanie autorskiego systemu IPM-EnergoEl (Intelligent Power Menagement) pozwala na optymalne, automatyczne dopasowanie mocy urządzeń do zmiennych warunków wsadu. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej urządzenia EnergoEl posiadają wysoką dynamikę nagrzewania oraz cechują się małymi wymiarami i masą własną.

Wszystkie produkty EnergoEl są od początku do końca opracowane i produkowane w Polsce.

PRODUKTY
USŁUGI

HARTOWANIE

Wykonujemy usługi hartowania indukcyjnego wykorzystując własne stanowiska, które możemy elastycznie przystosować do wymaganego procesu.

LUTOWANIE TWARDE / MIĘKKIE

Wykonujemy usługi lutowania lutami miękkimi oraz twardymi (cyna, mosiądz, srebro itp.) Współpracujemy z dostawcami topników i lutów, co daje nam możliwość precyzyjnego dopasowania procesu lutowania do indywidualnych potrzeb klientów.

ENERGOELEKTRONIKA

Specjalizujemy się w opracowaniach przemysłowych urządzeń energoelektronicznych oraz produkcyjnych linii technologicznych.
Wykonujemy zarówno jednostkowe opracowania jak i wdrożenia produkcji seryjnej.
Bogate doświadczenie w zakresie porojektowania i wdrażania produkcji, w połączeniu z zapleczem technologicznym gwarantuje szybkie wykonanie zleceń.
Wykonujemy badania inżynierskie urządzeń dostarczonych przez klientów pod względem kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej.
Świadczymy usługi serwisowe urządzeń energoelektronicznych.

TOPIENIE METALI

Świadczymy usługi związanie z indukcyjnym topieniem i odlewaniem zarówno standardowych metali odlewniczych takich jak mosiądz, brąz itp. Jak i metali szlachetnych takich jak złoto, srebro, platyna itp.

MODERNIZACJA STANOWISK NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO

Wykonujemy modernizacje istniejących linii i stanowisk do grzania i topienia indukcyjnego. Podejmujemy się modernizacji stanowisk opartych o nagrzewnice i piece indukcyjne starszej generacji. Wykonujemy zarówno naprawy oprzyrządowania mechanicznego wchodzącego w skład stanowisk jak i modernizacje systemów automatyki sterującej procesami produkcyjnymi.

BADANIA EMC

Świadczymy usługi w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej.
Posiadamy stacjonarne i przenośne urządzenia do pomiarów zakłóceń, natężenia pola elektrycznego i magnetycznego które możemy udostępnić do badań.

Energoel Industry

Sabinowska 155, Częstochowa, Polska

Specjalizujemy się w wykonywaniu wysokiej częstotliwości nagrzewnic i pieców indukcyjnych do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych.

@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone