Topienie metali żelaznych

W przypadku topienia stali, żeliwa i innych metali ferrytycznych, użycie tygli zawierających w swoim składzie chemicznym węgiel, jest niedopuszczalne z uwagi na nawęglanie topionego wsadu.

Zamias tygli grafitowych i węglikowo grafitowych, do topienia metali ferrytycznych używa się tygli ceramicznych dla małych pieców indukcyjnych oraz tygli z wymurówki w większych piecach.
Należy zwrócić uwagę na to, że tygle ceramiczne i tygle z wymurówki podczas grzania indukcyjnego nie nagrzewają się, a co za tym idzie energię z pola magnetycznego odbiera jedynie wsad pieca.

Z powyżej wymienionego względu należy zwrócić uwagę na minimalne ilości topionego wsadu wymagane do prawidłowego działania pieca indukcyjnego.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone