Topienie lewitacyjne

Topienie lewitacyjne wykorzystuje nagrzewnicę wysokiej częstotliwości oraz specjalnie ukształtowany wzbudnik. Metal włożony do wzbudnika pracującej nagrzewnicy indukcyjnej, jest utrzymywany przez pole magnetyczne, które indukuje prądy wirowe we wsadzie.

Metoda ta jest stosowana, gdy istnieje konieczność zachowania wysokiej czystości topionej próbki metalu lub temperatura topionego wsadu przekracza maksymalne dopuszczalne wartości temperatur materiałów z których robione są tygle.

Dzięki topieniu lewitacyjnemu można uniknąć zanieczyszczeń pochodzących od tygla co w połączeniu z topieniem próżniowym, ma zastosowanie w specjalistycznych aplikacjach laboratoryjnych i analitycznych.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone