Hartowanie kół zębatych oraz hartowanie dwuczęstotliwościowe

Indukcyjne hartowanie kół zębatych umożliwia hartowanie powierzchni zębów kół, bez hartowania ich na wskroś. Koła obrabiane termicznie w ten sposób, w odróżnieniu od hartowania całościowego, nie są kruche i podatne na pęknięcia, ponieważ utwardzeniu podlega jedynie zewnętrzna część zębów.


W naszych usługach oferujemy:

W przypadku dużych kół zębatych, optymalnym rozwiązaniem pod względem czasu procesu i użytej mocy nagrzewania, jest miejscowe nagrzewanie każdego zęba, z użyciem specjalnie wyprofilowanego wzbudnika. Koło w tym rozwiązaniu jest umieszczone na maszynie podziałowej która zapewnia ustawienie zębów względem wzbudnika. Metoda ta jest czasochłona i problematyczna w przypadku kół o małych rozmiarach.

W celu optymalizacji hartowania małych kół zębatych stosuje się proces nagrzewania polegający na umiejscowieniu całego koła zębatego wewnątrz wzbudnika. W tym przypadku jednak, z uwagi na efekt naskórkowy, prądy wysokiej częstotliwości nagrzewałyby tylko zewnętrzną część zębów, podczas gdy wewnętrzna część znajdująca się bliżej środka koła, pozostałaby chłodniejsza. Z kolei, jeśli nagrzewnica pracowałaby z niższą częstotliwością, nagrzewaniu ulegałyby całe zęby koła a nie tylko ich krawędzie. Aby wyeliminować ten problem i zoptymalizować proces nagrzewania, stosowane jest grzanie dwuczęstotliwościowe polegające na procesie w którym udział w nagrzewaniu biorą dwie częstotliwości jednocześnie, w optymalnie dobranej proporcji.

Powyższe rozwiązanie pozwala zoptymalizować proces nagrzewania kół zębatych, jednak wymaga zastosowania skomplikowanych technologicznie nagrzewnic indukcyjnych. Firma EnergoEl posiada własne tego typu rozwiązanie, które może zostać wykonane na zlecenie indywidualne.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone