Topienie metali reaktywnych

Topienie metali bez zastosowania atmosfery ochronnej czy techniki próżniowej, w niektórych przypadkach uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie procesu ze względu na reakcje rozgrzanego metalu z tlenem i innymi gazami zawartymi w powietrzu. Przykładem może być problem z topieniem tytanu, który wiążąc się z tlenem praktycznie od razu zmienia swoją strukturę.

Topienie w atmosferze gazów ochronnych np. argonu, bywa często niewystarczające.

Stanowiska złożone z pieca indukcyjnego, którego wzbudnik znajduje się w komorze próżniowej oraz zespołu pomp w tym pomp wysokiej próżni, pozwalają na całkowite pozbycie się zanieczyszczeń które mogłyby zmienić skład topionych metali.
@EnergoEl - Wszystkie prawa zastrzeżone