EnergoEl
Grzejnictwo indukcyjne, nagrzewnice indukcyjne, piece
indukcyjne, zasilacze impulsowe, energoelektronika

O firmie

Specjalizujemy się w wykonywaniu nagrzewnic indukcyjnych oraz pieców indukcyjnych. Wykonujemy wzbudniki, induktory do nagrzewnic indukcyjnych.

Doświadczenie w projektowaniu energoelektroniki pozwoliło na opracowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej. Niskie straty mocy przekładają się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Zaimplementowanie autorskiego systemu IPM-EnergoEl (Intelligent Power Menagement) pozwala na optymalne, automatyczne dopasowanie mocy urządzeń do zmiennych warunków wsadu. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej urządzenia EnergoEl posiadają wysoką dynamikę nagrzewania oraz cechują się małymi wymiarami i masą własną.

Wszystkie produkty EnergoEl są od początku do końca opracowane i produkowane w Polsce.

Prezentacja zastosowań produktów

Produkty

Zobacz listę produktów

Pobierz ulotkę

Oferta

Projektujemy i wykonujemy kompletne systemy do procesów grzejnych:

 • hartowanie powierzchniowe
 • topienie metali żelaznych i nieżelaznych
 • topienie lewitacyjne w osłonie gazów ochronnych
 • lutowanie twarde, miękkie
 • odpuszczanie
 • podgrzewanie wstępne w procesie kucia na gorąco (np. stali nierdzewnej)
 • zaciskanie tulei na wałach wykorzystując rozszerzalność temperaturową
 • hartowanie powierzchniowe w wysokiej częstotliwości
 • hartowanie kół zębatych
 • hartowanie wykrojników i noży
 • zgrzewanie indukcyjne przy produkcji rur szwowych
 • topienie, przetop metali szlachetnych pozyskanych w procesie odzysku chemicznego
 • strefowe nagrzewanie z wykorzystaniem wzbudników z koncentratorem pola magnetycznego
 • spiekanie proszków w wysokiej częstotliwości
 • lutowanie twarde oraz miękkie złącz i szyn prądowych
 • lutowanie twarde węglików (noże tokarskie, frezy, obróbka skrawaniem)
 • nagrzewanie metali przed procesem gięcia
 • nagrzewanie nitów przed zakuwaniem
 • nagrzewanie stali nierdzewnej i kwasoodpornej przed obróbką plastyczną
 • nagrzewanie metali w kowalstwie artystycznym

Świadczymy usługi w zakresie wyżej wymienionych dziedzin.

Wykonujemy urządzenia o mocy do 30kW o wysokiej sprawności oraz wysokiej częstotliwości przetwarzania do 14MHz.

Oferujemy pomoc w opracowaniach i wdrożeniach różnego rodzaju urządzeń elektronicznych.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem pomiarowym. Umożliwiamy dostęp do aparatury takiej jak:

 • zasilacze dużej mocy Lambda do 600V 15A
 • sztuczne obciążenia Elektro-Automatik, Kikusui, Prodigit
 • oscyloskopy Tektronix serii TDS7000B, DPO4000, LeCroy WaveRunner
 • analizator widma Rodhe&Shwarz o paśmie 3GHz
 • analizatory mocy Voltech, Energopomiar ANOT
 • generatory sygnałowe, arbitralne o paśmie do 3GHz
 • multimetry 6,5 cyfry
 • stanowiska lutownicze oraz rozlutownicze
 • kamery termowizyjne i pirometry do 3000°C

Aparatura pomiarowa

Specjalizujemy się w wykonywaniu nagrzewnic indukcyjnych, pieców indukcyjnych oraz szeroko pojętej energoelektronice. Pracujemy na najwyższej klasy sprzęcie światowych marek (Tektronix, LeCroy, Rohde&Schwarz, Agilent, Lambda, Elektro-Automatik), który możemy udostępnić do badań. Wykonujemy zlecenia indywidualne.

Zasilacze Lambda o napięciu do 630V, mocy do 12kW. Sztuczne obciążenia AC/DC
Trójfazowe analizatory mocy
Oscyloskopy serii TDS7000B oraz DPO4000 z sondami napięciowymi oraz prądowymi

Technologie

Czym jest nagrzewanie indukcyjne?

Nagrzewanie indukcyjne polega na zjawisku generowania przemiennego pola elektromagnetycznego przez wzbudnik (prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya). Poprzez umieszczenie wsadu we wzbudniku powstaje sprzężenie magnetyczne wzbudnika ze wsadem. Efektem jest indukowanie prądów wirowych we wsadzie. Przepływ tych prądów powoduje powstanie ciepła (prawo Joule’a).

Intensywność generowanych we wsadzie prądów wirowych, bezpośrednio przekłada się na szybkość uzyskania przez metal zadanej temperatury, zatem bardzo istotne jest zaprojektowanie układu grzania indukcyjnego właściwego do danego procesu technologicznego.

Prawidłowo dobrana aplikacja sprzętowa zapewnia dużą dynamikę procesu nagrzewania metalu i małe straty energetyczne, czyli dużą sprawność (efektywność).

Wraz ze wzrostem częstotliwości pracy pieca lub nagrzewnicy indukcyjnej zmienia się tak zwany efekt naskórkowy, polegający na przepływie prądu na powierzchni przewodnika. Efekt ten jest proporcjonalny do częstotliwości, zatem im większa częstotliwość, tym większy efekt naskórkowy (prąd płynie bliżej powierzchni). W przypadku nagrzewania indukcyjnego przekłada się to na strefę grzania wsadu.

Wsad umieszczony we wzbudniku zasilanym urządzeniem pracującym na niskiej częstotliwości będzie rozgrzewał się równomiernie, natomiast w przypadku zasilania wzbudnika wysoką częstotliwością wsad będzie się nagrzewać od powierzchni (dalej poprzez przewodnictwo wgłąb).

Z powyższego faktu wynika istotna kwestia, jaką jest dobór właściwej technologii do danego procesu produkcji. Na przykład w przypadku hartowania powierzchniowego krawędzi kół zębatych, sprawdzą się lepiej nagrzewnice wysokiej częstotliwości, natomiast w procesie jednolitego nagrzewania np. nitów do zakucia, lepsze będą nagrzewnice niskoczęstotliwościowe.

Nagrzewanie indukcyjne jest obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną obróbki termicznej metali, dzięki niewątpliwym zaletom, jakimi są:

 • precyzyjne ustalenie strefy grzania
 • uniwersalność aplikacji
 • możliwość bezpłomieniowego, bezpośredniego nagrzewania strefowego metali z zachowaniem bardzo dużej dynamiki pracy
 • gwarancja długotrwałej, bezawaryjnej pracy w stosunku np. do grzania oporowego, w którym oprócz zużywania się spirali grzejnych występuje proces długotrwałego przenikania ciepła z drutu oporowego poprzez tygiel do wsadu, co skutkuje niską dynamiką grzania i wydłużonym procesem topienia

Możemy rozgraniczyć kilka metod nagrzewania dostosowanych do danego rodzaju topionego metalu:

Nagrzewany jest tygiel, który przekazuje ciepło do wsadu. Metoda ta jest zwykle wykorzystywana w procesie topienia metali nieżelaznych, takich jak mosiądz, złoto, srebro itp. Najczęściej wykorzystywanym materiałem do wykonania tygli w tym przypadku jest grafit, z uwagi na dużą wytrzymałość termiczną oraz mechaniczną.

Pole elektromagnetyczne indukuje się bezpośrednio w nagrzewanym metalu. Metoda ta jest używana w procesie topienia stali z uwagi na konieczność zastąpienia tygla grafitowego tyglem z materiału który nie posiada w swojej strukturze węgla. Węgiel mógłby zmienić skład wsadu (nawęglenie stali). W tym przypadku tygiel wykonany jest z materiałów ceramicznych.

Jest to szczególny przypadek topienia metalu bez użycia tygla. Proces ten wykorzystuje zjawisko lewitacji magnetycznej metalu w specjalnie skonstruowanym w tym celu wzbudniku. Zalety topienia lewitacyjnego to przede wszystkim wysoka czystość procesu, który odbywa się bez użycia tygla, eliminując tym samym możliwość przedostania się do metalu nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń. Topiona próbka umieszczana jest razem ze wzbudnikiem w osłonie gazu szlachetnego (np. argonu) w celu redukcji działania na topiony metal gazów wchodzących w skład powietrza. Przykładowe zastosowania: topienie laboratoryjne próbek metalu w celu późniejszej analizy spektralnej.

W procesie tym wzbudnik z tyglem umieszczony jest w zintegrowanej komorze próżniowej. Rozwiązanie to jest stosowane w topieniu metali (np. tytan) szczególnie narażonych na reakcję z gazami wchodzącymi w skład powietrza.


Nagrzewanie indukcyjne w pozostałych procesach technologicznych takich jak:

Przed obróbką plastyczną, taką jak kucie, gięcie itp., wstępne grzanie stali nierdzewnej (około 250°C) przed kuciem np. przy produkcji śrub w celu zmniejszenia twardości obrabianego plastycznie metalu skutkuje znaczną redukcją zużycia sztanc.


Zaletą tej metody jest możliwość powierzchniowego grzania zębów kół zębatych w miejscu narażonym na największe zużycie w którym wymagane jest uzyskanie wysokiej twardości otrzymanej w procesie hartowania. Różnicą pomiędzy indukcyjnym hartowaniem powierzchniowym w stosunku do hartowania klasycznego jest fakt, iż w hartowaniu klasycznym dużą twardość a zarazem kruchość uzyskuje całe koło zębate. Jest to efekt w większości przypadków mocno niewskazany ponieważ skutkuje dużą wrażliwością na pęknięcia kół i ich zębów.

W przypadku hartowania jedynie powierzchni roboczej koła zębatego, zachowujemy właściwości stali, z której wykonujemy koło z precyzyjnie ustaloną strefą zwiększonej twardości na powierzchni zębów. Oprócz korzyści wynikających z optymalnego procesu hartowania, niewątpliwe są również korzyści ekonomiczne wynikające z kosztów hartowania klasycznego, w którym cena ustanowiona jest przez całościową wagę hartowanych detali.

Metoda ta polega na wykonywaniu połączeń zaciskanych poprzez indukcyjne nagrzewanie tulei lub pierścieni nakładanych na gorąco wykorzystując zjawisko rozszerzalności temperaturowej metalu. Proces ten charakteryzuje się wykonywaniem mocnych i pewnych połączeń elementów mechanicznych bez użycia spoiw czy dodatkowych elementów łączących.

Polega na łączeniu elementów metalowych z wykorzystaniem spoiw zwykle na bazie cyny. Indukcyjne lutowanie ma zastosowanie w przypadku lutowania elementów o dużej pojemności cieplnej, czyli w przypadkach, gdy klasyczne grzanie oporowe nie zapewnia wymaganej dynamiki procesu.

Przykładowe zastosowania: lutowanie elektrycznych szyn prądowych, złącz elektrycznych, falowodów, wtyków i gniazd używanych w technice telekomunikacyjnej.

Proces lutowania wykorzystujący spoiwa o dużej wytrzymałości mechanicznej takie jak stopy srebra czy mosiądzu. Indukcyjne lutowanie twarde ma szerokie zastosowanie przy lutowaniu złącz gazowych, zestyków przełączników i styczników wysokoprądowych, lutowaniu płytek węglikowych frezów, noży tokarskich i innych narzędzi do obróbki skrawaniem.

Nagrody

Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków IPITEX 2017 w Bangkoku
Srebrny medal na międzynarodowej wystawie wynalazków IPITEX 2017 w Bangkoku
Medal oraz dyplom na międzynarodowej wystawie wynalazków IPITEX 2017 w Bangkoku otrzymany od EUROINVENT
Złoty medal z wyróżnieniem na międzynarodowej wystawie wynalazków IWIS 2016 w Warszawie
Stanowisko EnergoEl podczas wystawy IWIS 2016 w Warszawie
Dyplom za najlepszy wynalazek na międzynarodowej wystawie wynalazków IWIS 2016 otrzymany od irańskiego instytutu FIRI

Kontakt

EnergoEl sp. z o.o.

ul. Sabinowska 155
42-202 Częstochowa

NIP: 573-287-11-74

REGON: 365858349

KRS: 0000647020

Bank Raiffeisen, nr konta:

44 1750 0012 0000 0000 3567 5329